Vision

"Det ligger i ledelsen"

Den gode idé – i det rigtige design – i den rigtige organisation  er (måske) en vinder.

At skabe et ”Vinderprodukt” kræver et godt og tværfagligt samarbejde mellem flere forskellige kompetencer og specialister.

Meget få kan alene både designmæssigt og kommercielt optimere et produkt. Man kan som bekendt have ret ud fra forskellige synspunkter. Eksempelvis den klassiske pris kontra kvalitet.

Derfor er ledelse, samarbejde og organisation ved produktudvikling så afgørende vigtig.

Det er en opgave for firmaets ledelse.

”Management by design” kan ikke stå alene, men det er en vigtig del af firmaets øvrige politik og strategi.

Gennemslagskraft, tidsforløb og operationelle løsninger er naturligvis også en vigtig parameter. SMT design tilbyder rådgivning omkring disse forhold med vægt på ledelse og organisation. I et tæt samarbejde med vor kunde.

Nøgleord

  • Troværdighed
  • Organisation og ledelse
  • Økonomi