Penta sengeborde
Byrum skabe
Barneseng
Brændeovn Wall
Udekøkken
Microsound   

Jeres udbytte

Vi tror på, at vi i samarbejde med Jeres virksomhed kan skabe merværdi og forøget konkurrenceevne.

Det kan ske gennem følgende to tiltag, der med fordel kan kombineres:

Produktudvikling og design

Hvordan kan design bidrage til vækst og bedre bundlinje?

Det kan det både, hvad angår design af helt nye produkter eller redesign/fornyelse af allerede eksisterende produkter.

På et marked med hård konkurrence vil de produkter, hvor design og kvalitet er i top, være vindere.

Naturligvis skal også prisen være rimelig, men prisen bør ikke være den primære konkurrenceparameter. Pris og kvalitet hænger tæt sammen, og det kan som bekendt være dyrt at købe billigt.

Designfunktionen indeholder viden og kreativitet, der kommer til udtryk i kundens produkt. Derved kan skabes merværdi.

Design i bred forstand kan være det, der gør forskellen i produkternes konkurrenceevne og lønsomhed.

Strategisk ledelse via design

Strategisk designbaseret ledelse er en opgave for virksomhedens ledelse.

”Det ligger i ledelsen”

I et tæt samarbejde, hvor hele virksomhedens organisation inddrages, tilbyder vi rådgivning og bistand.

Her kan SMTdesign gøre en forskel, der rykker!Søgaard & Co. - mere web for pengene